GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

GETTSUKO KAMEN WIND-UP

COMPANY: NOBUO YAMASHITA / JAPANESE: 月光仮面 / HEIGHT: 240MM / WEIGHT: 315G / YEAR: 2000 / MADE IN JAPAN

TR-252 / GETTSUKO KAMEN / YAMASHITA / WIND-UP

 

Gettsuko Kamen (Moonlight Mask) is a custom wind-up produced by Nobuo Yamashita Japan. This Gettsuko Kamen is 240MM in height and 315G in weight.